LYHYESTI: MITÄ AKUPUNKTIO ON?

Akupunktion juuret ovat Kiinasssa, jossa se sai alkunsa jo ennen ajanlaskun alkua. Akupunktiopisteet sijaitsevat niin kutsutuilla meridiaaneilla, joiden löytyminen on todennäköisesti perustunut eri sairauksissa esiintyvien kipujen säteilylinjojen tutkimiseen. Ajan myötä vanhat mestarit ja alan harjoittajat ovat löytäneet yhä lisää akupunktiopisteitä ja kehittäneet systemaattisen, meridiaaneista ja pisteistä muodostuvan akupunktiojärjestelmän, jota käyttämällä on saatu niin kokemusperäisiä kuin myös tieteellisesti todistettavissa olevia parantavia vaikutuksia. Kiinalaiset ovat antaneet jokaiselle akupunktiopisteelle oman nimen. Lännessä pisteet on numeroitu, ja niistä puhuttaessa käytetään myös meridiaanin lyhennettä ja numeroa.

Nan Jing -akupunktiossa käytetään ensisijaisesti meridiaanien hallintapisteitä (nk. shu-pisteitä) ja etäispisteitä, jotka sijaitsevat polven ja kyynärpään alapuolisilla alueilla. Näistä pisteistä saadaan aikaan kokonaisvaltaisia, järjestelmää tasapainottavia vaikutuksia, ja niiden aktivoiminen auttaa myös qin (eli vitaalienergian) ja veren esteetöntä kiertoa.  

Nan Jing -akupunktio noudattaa erästä akupunktion keskeistä periaatetta, joka on alun perin esitetty Nan Jingissa (”Vaikeuksien klassikossa”), yhdessä perinteisen kiinalaisen lääketieteen klassikkoteoksista: ”Mitä kauempaa sairaus voidaan hoitaa, sitä parempi.”

Perinteinen kiinalainen lääketiede hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja paneutuu aina sairauksien syihin: siihen, mistä vaiva on tullut ja miten sen hoidetaan. Sen mukaan sairaus käsitetään yin-yang-tasapainon järkkymiseksi, ja terveyden palauttamiseksi yin ja yang on saatettava takaisin tasapainoon.

Akupunktiossa sairauksien ennaltaehkäisy ja vastustuskyvyn kohottaminen ovat yhtä tärkeässä asemassa kuin sairauksien hoito. Akupunktiolla ei voida ainoastaan parantaa erilaisia vaivoja ja oireita vaan myös hienosäätää elimistö tasapainoon ja siten ennalta ehkäistä sairauksia. Paras puolustus on itsensä vahvistaminen. Kun keho ja mieli ovat vahvoja ja kun immuunijärjestelmä on vahva, sairaudet eivät pääse iskemään niin helposti.

akpunktio-helsinki-acurepoint-mallinukke